Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων αποτελεί πρωτοποριακή ιδέα στη γονιμότητα. Πολλές γυναίκες αναβάλουν την τεκνοποίηση για διάφορους λόγους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς. Επιπλέον υπάρχουν ασθενείς που πρέπει να χειρουργηθούν επειγόντως όπως σε περίπτωση νεοπλασιών και που μπορεί να επηρεαστεί μονίμως η γονιμότητά τους ή επίσης γυναίκες με ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης στην οικογένεια που επιθυμούν να καταψύξουν τα ωάριά τους για σιγουριά.

Τι είναι λοιπόν η κρυοσυντήρηση των ωαρίων ή στα αγγλικά social freezing;

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων προσφέρει μία παρακαταθήκη στην οποία μπορεί μελλοντικά να προσφύγει μία γυναίκα όταν βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία και μετά από 12 με 18 μήνες δεν κατορθώνει να συλλάβει φυσικά. Είναι ευνόητο ότι η χρησιμοποίηση των ωαρίων πλέον θα γίνει με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ποιες γυναίκες μπορούν να το πραγματοποιήσουν;

Πρέπει να λάβουμε υπόψη 3 σημαντικούς δείκτες:

  • Tην αποθήκη των ωοθηκών.
  • Την ικανότητα των ωαρίων να επιβιώσουν με την απόψυξη.
  • Το ποσοστό των τελειόμηνων εγκυμοσύνων.
Η ηλικία της γυναίκας επηρεάζει αυτούς τους 3 δείκτες σημαντικά διότι με την πρόοδο της ηλικίας χειροτερεύουν. Αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε τις ίδιες δυνατότητες σύλληψης σε μεγαλύτερη ηλικία θα χρειαστεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ωαρίων.

Ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας;

Μέχρι την ηλικία των 36 ετών, συλλέγοντας 8-10 ωάρια, θα έχετε 40-60% πιθανότητες να ολοκληρώσετε την εγκυμοσύνη στο μέλλον. Μετά από τα 36 χρόνια, με τον ίδιο αριθμό ωαρίων, το ποσοστό είναι 20-30%. Μετά τα 38 χρόνια, είναι πιο δύσκολο να συλλεχθεί η σωστή ποσότητα ωαρίων με μία μόνο διέγερση των ωοθηκών. Ως εκ τούτου, σε εκείνο το ηλικιακό φάσμα απαιτούνται συνήθως περισσότερες προσπάθειες συλλογής ωαρίων.

Ενα στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι στην απόψυξη δεν θα επιβιώσουν εκ των πραγμάτων όλα τα ωάρια και αυτό διότι το ωάριο είναι ευαίσθητος οργανισμός που εύκολα πεθαίνει αν υποστεί κάποιο στρες σε αντίθεση με τα έμβρυα ή τα σπερματοζωάρια. Τέλος, δεν σημαίνει ότι όλα τα ωάρια που θα έχουν επιβιώσει στην απόψυξη θα καταφέρουν να γονιμοποιηθούν.

Υπάρχουν παρενέργειες;

Σήμερα πλέον οι παρενέργειες είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. Εχουμε στη διάθεσή μας κατάλληλα πρωτόκολλα που μας βοηθούν να αποφύγουμε τον κίνδυνο της υπερδιέγερσης των ωοθηκών που παλιότερα αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα.

Που το πραγματοποιούμε;

Προσωπικά εχω επιλέξει το εργαστήριο της εξωσωματικής του νοσοκομείου ΡΕΑ διότι αυτή τη στιγμή έχουν τα υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης και γονιμοποίησης στην απόψυξη.

Τα τελευταία 10 χρόνια περισσότερες των 1000 γυναικών κατέψυξαν τα ωάριά των, το 67% τα απέψυξαν και το 56% είχε εγκυμοσύνη. Το 33% που δεν τα έχει χρησιμοποίησει οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν φυσική σύλληψη και γέννηση παιδιού.

Share This Story: