Εξωσωματική και Επιτροπή ΕΟΠΥΥ

Διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Νέα Έντυπα Παραπομπής

Αγαπητοί Φίλοι,
Στις 22 Απριλίου ανακοινώθηκαν νέα έντυπα παραπομπής για την επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης , πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άντρες.

Η ανακοίνωση αφορά τις παρακάτω αλλαγές:

  1. Σε περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας FSH & LH η διάγνωση αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται και επί της απόφασης της Επιτροπής ώστε να δύνανται να εκτελεστούν από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ συνταγές σκευασμάτων που έχουν ως εγκεκριμένη ένδειξη τη σοβαρή ανεπάρκεια LH & FSH σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της Περίληψης των Χαρακτηριστικών τους.
  2. η μέθοδος της υπερηχογραφικής σαλπιγγογραφίας για τον έλεγχο της διαβατότητας των σαλπίγγων θα μπορεί να γίνεται δεκτή από τις επιτροπές υπό την προϋπόθεση απουσίας σαλπιγγικού παράγοντα.
  3. οι συναινέσεις του άρθ. 1456 ΑΚ για τους έγγαμους (ή τελούντες σε σύμφωνο συμβίωσης) πρέπει να είναι απλώς έγγραφες και μόνο για τους άγαμους θα ζητείται συμβολαιογραφική πράξη.
Πατήστε το κουμπί από κάτω για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ και να κατεβάσετε τα ανανεωμένα  έγγραφα.

Απόδοση Δαπάνης Επιδόματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β/4898) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.6 της με αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/14-3-2019 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ/Β/889).

Αποζημιώνονται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την προηγούμενη προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες ,αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την προηγούμενη προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις ασφ/νες που υποβάλλονται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψία και εμβρυομεταφορά ) που διενεργείται σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς αποδίδεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο το ποσό των 352,16 €, ενώ σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας (μόνο ωοληψία ή μόνο εμβρυομεταφορά ) αποδίδεται το μισό του κρατικού τιμολογίου δηλαδή το ποσό των 176,08 €.

Η διαδικασία είναι απλή. Καλείται στο 1535, Ενημερώνεστε σε ποια Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ ανήκετε, Κλείνετε ραντεβού στη συγκεκριμένη διεύθυνση, Υποβάλλετε τα δικαιολογητικά και Πιστώνονται τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Share This Story: