Αναζωογόνηση

ενδομητρίου (PRP)

Αναζωογόνηση

ενδομητρίου (PRP)

Το υγιές, παχύ και χωρίς σημεία φλεγμονής ενδομήτριο, δίνει το 40% της επιτυχίας στην εμβρυομεταφορά.

Είναι γνωστό πλέον ότι η χρόνια ενδομητρίτιδα οδηγεί σε εχθρικό περιβάλλον για την εμφύτευση. Επίσης, δημιουργεί συμφύσεις και καθιστά συνήθως το ενδομήτριο λεπτό. Γι αυτό τον λόγο, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται η αναζωογόνηση ενδομητρίου.

Στην ομάδα μας εφαρμόζουμε διάφορες τεχνικές θεραπείας του ενδομητρίου.

Mία εκ των οποίων είναι η ενδομήτρια έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP).

Μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του.

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί πως το PRP είναι ένα αυτόλογο κλάσμα αίματος που έχει εμπλουτιστεί με αιμοπετάλια 4-5 φορές περισσότερο σε αριθμό από το κυκλοφορούν αίμα. Έτσι, αυτό μπορεί να διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και την αναγέννηση των κυττάρων.  Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο συμβαίνει λόγω της μεγάλης ποσότητας αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών που περιλαμβάνει.

Η διαδικασία δημιουργείται έπειτα από μια απλή αιμοληψία. Σε αυτή απομονωνόνονται οι αυξητικοί παράγοντες και τα αιμοπετάλια. Συμπερασματικά, αυτό που προκύπτει χρησιμοποιείται για την έγχυση στη μήτρα.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι βοηθά στις περιπτώσεις καθ’ έξιν αποβολών, χρόνιας ενδομητρίτιδας και συμφύσεων.

Σχετικά με το σύνδρομο Asherman (εκτεταμένες συμφύσεις και καταστροφή του ενδομητρίου έπειτα από ιατρική πράξη π.χ απόξεση και λοίμωξη) έχουμε αναπτύξει μία δικιά μας τεχνική (Sakkas Hysteroscopical PRP method).

Συνοψίζοντας, η τεχνική PRP είναι μια ασφαλής διαδικασία. Γίνεται από αυτόλογα δείγματα αίματος. Ως εκ τούτου,  οι κίνδυνοι μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και ανοσολογικών αντιδράσεων είναι ελάχιστοι.

Share This Story: