Νομοθεσία

παρένθετης μητρότητας

Εγκυμοσύνη

Νομοθεσία

παρένθετης μητρότητας

Εγκυμοσύνη

Παρένθετη μητρότητα είναι η περίπτωση κατά την οποία μια γυναίκα κυοφορεί και γεννά, ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωάριων, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους.

Η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται μόνον με δικαστική άδεια, που χορηγείται πριν από τη μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Το δικαστήριο χορηγεί την άδεια μόνον αν συντρέχουν οι ακόλουθες επιμέρους προϋποθέσεις:

  • Η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί πρέπει να μη μπορεί να κυοφορήσει η ιδία. Ιατρική εξέταση που προσκομίζεται στο δικαστήριο πρέπει να αποδεικνύει την αδυναμία της για κυοφορία.
  • Η γυναίκα που θα αναλάβει να κυοφορήσει πρέπει να είναι, εν όψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση.
  • Για το έλεγχο της υγείας των προσώπων, που επιδιώκουν να τεκνοποιήσουν, ισχύουν οι γενικοί κανόνες όπως θεσπίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και 3 του ν. 3305

Share This Story: