Νομοθεσία δανεικών

ωαρίων

Νομοθεσία δανεικών

ωαρίων

Το άρθρο 1460 ΑΚ κατοχυρώνει την ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού, δηλαδή είτε είναι δότες σπέρματος, είτε είναι δότριες ωαρίων η των γονιμοποιημένων ωαρίων (εμβρύων). Ορίζεται ρητά αφενός, ότι η ταυτότητα των δοτών, που έχουν προσφέρει τους γαμέτες η τα γονιμοποιημένα ωάρια, δεν γνωστοποιούνται στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί και αφετέρου, ότι η ταυτότητα του παιδιού και των γονέων του δεν γνωστοποιείται στους δότες γαμετών η γονιμοποιημένων ωαρίων.

Δηλαδή οι δωρητές γαμετών, είτε σπερματοζωαρίων είτε ωαρίων είναι πάντοτε άγνωστοι προς τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί.

Για τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της γονιμοποίησης με χρήση σπέρματος από δότη πρέπει να συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις, αφενός της ιατρικής αναγκαιότητας του άρθρου 1455 παράγραφος 1 ΑΚ και αφετέρου των ορίων ηλικίας του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ν. 3305/2005. Απαιτούνται επίσης και οι συναινέσεις του άρθρου 1456 ΑΚ, που για τους έγγαμους ενδιαφερομένους είναι απλώς έγγραφες και για τους άγαμους είναι συμβολαιογραφικές.

Ο ν. 3089 προβλέπει ότι στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορεί να προσφύγει και μια άγαμη και μοναχική γυναίκα, δηλαδή γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο, και έχουν βέβαια και οι ίδιες, πρόβλημα φυσικής τεκνοποίησης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση σπέρματος από δότη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βεβαίως η συμβολαιογραφική συναίνεση. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση ωαρίων από δωρεά. Για να επιτραπεί, απαιτείται να συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις αφενός της ιατρικής αναγκαιότητας του άρθρου 1455 παράγραφος 1 ΑΚ και αφετέρου των
ορίων ηλικίας του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ν. 3305/2005. Καθώς επίσης και οι συναινέσεις του άρθρου 1456 ΑΚ.

Share This Story: