Ενδομήτρια

σπερματέγχυση

Ενδομήτρια

σπερματέγχυση

Ενδομήτρια σπερματέγχυση, τι είναι;

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση είναι μία σχετικά εύκολη και απλή τεχνική που τείνει να ξεχαστεί λόγω της υπερβολικής ευκολίας με την οποία καταφεύγουν πολλές γυναίκες στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) αφορά στην εργαστηριακή διαδικασία κατά την οποία γίνεται ο διαχωρισμός των ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων από τα βραδύτερα ή μη κινητά και η τοποθέτηση στη μήτρα της γυναίκας κοντά στην ώρα της ωορρηξίας.

Ενδείξεις
  • Ανεξήγητη στειρότητα.

  • Προβλήματα της τραχηλικής βλέννας.

  • Ουλή στο τραχηλικό στόμιο από προηγούμενες διαδικασίες που μπορεί να εμποδίσουν την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να εισέλθουν στη μήτρα.

  • Τα ζευγάρια στα οποία ο άντρας έχει ελαφρά ή μέτρια προβλήματα συγκέντρωσης ή κινητικότητας σπερματοζωαρίων.

  • Περιπτώσεις δανεικού σπέρματος, δηλαδή όταν ένα ζευγάρι καταφεύγει στο δανεικό σπέρμα λόγω αζωοσπερμίας του συντρόφου ή στις περιπτώσεις ομοφυλόφιλων γυναικών.

Διέγερση των ωοθηκών και πρόκληση ωορρηξίας

Αυτή η διαδικασία είναι δυνατή καθώς μια γυναίκα παράγει μόνο ένα ωοθυλάκιο – και κατά συνέπεια ένα μόνο ωάριο – σε κάθε φυσικό έμμηνο κύκλο. Με την πρόκληση αυξάνουμε το ποσοστό επιτυχίας ενημερώνοντας πάντα το ζευγάρι ότι υπάρχει περίπτωση δίδυμης κύησης. Εφαρμόζεται επίσης στις ασθενείς με ανώμαλο κύκλο.

Επιπλέον, για να είναι επιτυχής η σπερματέγχυση, είναι απαραίτητο τουλάχιστον μία από τις 2 σάλπιγγες να είναι ανοιχτή και το σπέρμα του άντρα να είναι ικανοποιητικό, επιτρέποντας την εκτέλεση της τεχνικής με καλές πιθανότητες επιτυχίας.

Αυτή η φάση συνίσταται στη διέγερση της ωοθήκης, έτσι ώστε να παράγει περισσότερα ωάρια, και διαρκεί περίπου 10-12 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πραγματοποιούνται υπέρηχοι και προσδιορίζεται η ποσότητα οιστραδιόλης στο αίμα για να ελέγχεται ότι υπάρχει κανονική ανάπτυξη των ωοθυλακίων.

Όταν δούμε μέσω των υπερηχογραφικών εξετάσεων ότι τα θυλάκια έχουν φτάσει σε επαρκές μέγεθος και αριθμό, προγραμματίζουμε τη σπερματέγχυση περίπου 36 ώρες μετά την χορήγηση μιας ένεσης hCG που προκαλεί ωρίμανση των ωοκυττάρων και ωορρηξία.

Προετοιμασία του σπέρματος

Η προετοιμασία του σπέρματος συνίσταται στην επιλογή και συμπύκνωση των σπερματοζωαρίων με την καλύτερη κινητικότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, τα δείγματα υφίστανται επεξεργασία μέσω τεχνικών παρασκευής που επιτρέπουν την εξάλειψη των νεκρών, ακίνητων ή αργών σπερματοζωαρίων και την βελτιστοποίηση της ποιότητας του δείγματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση.

Σπερματέγχυση

Δύο ώρες νωρίτερα, πρέπει να δοθεί δείγμα σπέρματος στο εργαστήριο ανδρολογίας για προετοιμασία και επεξεργασία. Εν συνεχεία τοποθετείται ο κολποδιαστολέας και μέσω ενός λεπτού καθετήρα τοποθετούμε το δείγμα στη μήτρα.

Share This Story: