Δωρεά σπέρματος

Προγράμματα Δωρεάς

Δωρεά σπέρματος

Προγράμματα Δωρεάς

Η διαδικασία της δωρεάς σπέρματος από την ομάδα της Gyn Care είναι από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη και έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλά ζευγάρια αλλά και σε μητέρες χωρίς σύντροφο να αποκτήσουν παιδί. Δεν υπάρχει καμία λίστα αναμονής.

Οι ενδείξεις είναι:

  • Αζωοσπερμία μη αποφρακτικού τύπου. Στην πάθηση αυτή δεν βρίσκονται σπερματοζωάρια λόγω αδυναμίας παραγωγής από τους όρχεις. Η δωρεά σπέρματος προτείνεται μετά από αποτυχημένη ανοικτή βιοψία όρχεων (TESE). Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με την Ανδρική Υπογονιμότητα .

  • Σοβαρές γενετικές ασθένειες.
  • Οροθετικοί ασθενείς.
  • Ομοφυλόφυλες γυναίκες ή γυναίκες χωρίς σύντροφο.

Η ομάδα της Gyn Care IVF έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα με επιτυχία χιλιάδες θεραπείες γονιμότητας, χρησιμοποιώντας σπέρμα δότη. Επιπλέον, παρέχει μια ευρεία λίστα επιλογής, που απαρτίζεται από πολύ καλά ελεγμένους δότες.

Oι δότες σπέρματος είναι νέοι υγιείς άνδρες, ηλικίας 18 έως 30 ετών, που έχουν περάσει από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής, που περιλαμβάνει ιατρικούς ελέγχους, έλεγχο σπέρματος, εκτίμηση σεξουαλικού ιστορικού και μια σειρά από εξετάσεις αίματος  για να αποκλειστούν λοιμώδεις (π.χ HIV, ηπατίτιδα Β και άλλα) και γενετικές ασθένειες.

Λόγω της πανδημίας του COVID-19 οι δότες υποχρεούνται να κάνουν το φαρυγγικό επίχρισμα (PCR) 48 ώρες πριν δώσουν σπέρμα.

Εξαιτίας αυτής της αυστηρής διαδικασίας ελέγχου, μόνο 1 από τους 20 υποψήφιους θα γίνει τελικά δότης σπέρματος. Το σπέρμα του δότη αποθηκεύεται και καταψύχεται σε υγρό άζωτο. Κάθε έξι μήνες οι δότες σπέρματος επανεξετάζονται για μεταδοτικά νοσήματα, για να διασφαλιστεί ότι συνεχίζουν να διατηρούν τις προϋποθέσεις για την επιλογή τους. Αν οι εξετάσεις τους βγουν αρνητικές, τότε και μόνο τότε τα δείγματα σπέρματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα της Gyn Care IVF.

Καλλιέργεια σπέρματος

Σε όλους τους άντρες ζητείται η καλλιέργεια σπέρματος. Πρόκειται περί μικροβιολογικής ανάλυσης του σπέρματος για την αναζήτηση αερόβιων και αναερόβιων μικροβίων. Είναι εξέταση ρουτίνας και γίνεται σε όλους παρόλο που είναι γνωστό ότι η ευαισθησία της μεθόδου είναι χαμηλή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συχνά ψευδώς θετικά αποτελέσματα (παρουσία μικροβίου όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει) λόγω επιμόλυνσης του δείγματος και ψευδώς αρνητικά (αρνητικό αποτέλεσμα παρόλη την παρουσία μικροβίου).

Η ερμηνεία της εξέτασης θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Ανωνυμία Δότη

Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει την ανωνυμία του δότη σπέρματος. Στην Ελλάδα επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σπέρμα μόνο από ανώνυμους δότες. Η ταυτότητα του εγγεγραμμένου δότη είναι αυστηρά εμπιστευτική. Παρόλα αυτά, προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους επαρκείς πληροφορίες για κάθε δότη, έτσι ώστε να γίνεται η επιλογή με βάση τις προσωπικές τους απαιτήσεις.

Προφίλ Δότη

Εφόσον συγκεκριμενοποιήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά που θα επιθυμούσατε να έχει ο δότης της επιλογής σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα πιο λεπτομερές ιστορικό, που περιλαμβάνει τα φυσικά χαρακτηριστικά του (ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα και είδος μαλλιών, κατασκευή σώματος), την εθνικότητα, την ομάδα αίματος και κάποια από τα  ενδιαφέροντά του.

Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το μορφωτικό του επίπεδο και την επαγγελματική καριέρα. Επίσης, μπορείτε να μάθετε αν ο δότης έχει ήδη οικογένεια και δικά του παιδιά.

Θεραπευτικές Επιλογές

Η σπερματέγχυση με σπέρμα δότη είναι μια απλή διαδικασία, η οποία γίνεται με ένα λεπτό ειδικό καθετήρα μεταφοράς σπέρματος στη μήτρα, τις ημέρες που η γυναίκα έχει ωορρηξία.  Είναι μια φιλική και ανώδυνη διαδικασία τόσο για ένα ζευγάρι όσο και για μια ελεύθερη γυναίκα.

Πιο συχνά, ωστόσο, το σπέρμα δότη χρησιμοποιείται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) η οποία διασφαλίζει μεγαλύτερα ποσοστά γονιμοποίησης.

Share This Story: