Εξετάσεις στο Ιατρείο

Υπηρεσίες

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται από την ιατρική μας ομάδα:

Εξετάσεις

Οι παρακάτω εξετάσεις γίνονται στο χώρο του ιατρείου: