Δωρεά ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων είναι μια τεχνική υποβοηθούμενης γονιμοποίησης που περιλαμβάνει τη δωρεά ωοκυττάρων από τη μια γυναίκα στην άλλη.
Η δωρεά ωαρίων ενδείκνυται στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων αποτυχιών τεχνητής γονιμοποίησης ή σε γυναίκες που βρίσκονται ήδη σε εμμηνόπαυση (φυσιολογικές ή πρώιμες).

Ποιοι είναι οι δότριές μας;

Οι δότριές μας είναι κυρίως Ελληνίδες, νέες (18-32 ετών) οι οποίες υποβάλλονται σε όλους τους υγειονομικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητά τους. Δεν υπάρχει λίστα αναμονής και συνήθως εντός 2 μηνών πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά.

Οι δότριες ωαρίων παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Ηλικία: 18-32 ετών.

  • Τέλειο ορμονικό έλεγχο.
  • Οικογενειακό, ιατρικό και χειρουργικό ιστορικό χωρίς παθολογίες.

Οι δότριες πραγματοποιούν όλες τις αναλύσεις που απαιτούνται από τον ελληνικό νόμο (μολυσματικές ασθένειες, κυστική ίνωση, καρυότυπος, εύθραυστο Χ, ομάδα αίματος και ρέζους, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, ηλεκτροκαρδιογράφημα)

Ποιες πληροφορίες της δότριας θα δοθούν;

  • Εθνότητα.
  • Εξωτερικά χαρακτηριστικά: ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, χρώμα δέρματος.
  • Επάγγελμα και εκπαίδευση.
  • Ομάδα αίματος.

Η δωρεά ωαρίων στην Ελλάδα είναι αυστηρά ανώνυμη.

Τα ποσοστά μας για το έτος 2018 ήταν 79% θετικά και 73% γέννηση υγιούς παιδιού.