Αναζωογόνηση

ενδομητρίου (PRP)

Αναζωογόνηση

ενδομητρίου (PRP)

Το υγιές, χωρίς σημεία φλεγμονής, και παχύ ενδομήτριο μας δίνει το 40% της επιτυχίας στην εμβρυομεταφορά. Είναι γνωστό πλέον ότι η χρόνια ενδομητρίτιδα οδηγεί σε εχθρικό περιβάλλον για την εμφύτευση, δημιουργεί συμφύσεις και καθιστά συνήθως το ενδομήτριο λεπτό.

Στην ομάδα μας εφαρμόζουμε διάφορες τεχνικές θεραπείας του ενδομητρίου μία εκ των οποίων είναι η ενδομήτρια έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP).
Μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του.

Το PRP είναι ένα αυτόλογο κλάσμα αίματος που έχει εμπλουτιστεί με αιμοπετάλια 4-5 φορές περισσότερο σε αριθμό από το κυκλοφορούν αίμα. Το PRP μπορεί να διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και την αναγέννηση των κυττάρων εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών που περιλαμβάνει.

Το PRP φτιάχνεται έπειτα από μια απλή αιμοληψία κατά την οποία απομονωνόνονται οι αυξητικοί παράγοντες και τα αιμοπετάλια. Αυτό που προκύπτει χρησιμοποιείται για την έγχυση στη μήτρα.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι βοηθά στις περιπτώσεις καθέξιν αποβολών, χρόνιας ενδομητρίτιδας και συμφύσεων.

Σχετικά με το σύνδρομο Asherman (εκτεταμένες συμφύσεις και καταστροφή του ενδομητρίου έπειτα από ιατρική πράξη π.χ απόξεση και λοίμωξη) έχουμε αναπτύξει μία δικιά μας τεχνική (Sakkas Hysteroscopical PRP method).

Η τεχνική PRP είναι μια ασφαλής διαδικασία, με ελάχιστους κινδύνους μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και ανοσολογικών αντιδράσεων, καθώς γίνεται από αυτόλογα δείγματα αίματος.

Share This Story: